Parkir: Batam Kota - Nagoya Foodcourt

Rp 1.000

R2-Reguler

Rp 2.000

R4-Reguler

Rp 30.000

R2-Bulanan

Rp 60.000

R4-Bulanan